Course outcomes

17 March, 2020 PGC Phek 0

Course outcomes 2018: Course outcomes PGC 2019: Course outcomes of all courses-2019 2020-2021: Course Course Outcomes EvaluationPO and CO evaluation